středa 26. října 2016

Nový vinařský zákon je tu…

vinarsky_zakonTéma novelizace vinařského zákona jsem tu probíral už několikrát, u článků se objevilo i pár zajímavých komentářů a reakcí osob celé problematice blízkých, bylo fajn sledovat vývoj od počátku, reakce na změny a tak. Docela mne bavilo se v tom hrabat, byť kupa věcí mi určitě uniká. Měl jsem jít studovat práva, jsem ve zkoumání těch šroubovaných paragrafů laikem :-) Každopádně minulý pátek bylo nové znění zákona schváleno. Obsahuje úpravy týkající se nových výsadeb vinic, různá sladění s právem EU a všemožné další věci, ale největší pozornost je upřena k novým sekcím týkajícím se sudovky a opatřením proti boji s podvodnou produkcí. Zákon byl schválen se všemi jeho podivnými prvky, některé budou nemalou komplikací pro tisíce malých vinoték se zásadním obratem právě v sudovce. Dopadne na ně totiž výrazně větší papírování, nutnost uzavírání mnohem více smluv, objeví se nově menší obaly a především v podstatě povinně bag-in-boxy místo sudů pro zahraniční vína, papírově se budou muset stát „výrobci vína“ se vším co k tomu patří, byť si v podstatě jen nechají pro sebe stočit část nějaké šarže u skutečného vinaře. Budou muset hlásit začátek a konec prodeje každého sudu. Mimochodem se také změnilo vymezení malého množství vína z tisíce na 750 hektolitrů v obalu určeném pro spotřebitele a rozumí se jím nyní také 1000 litrů sudového vína prodaného maloobchodníkem spotřebiteli ročně. Supermarkety a parta několika velkoproducentů se, předpokládám, spíše radují. V kombinaci s EET, všemožnými novými výkazy u daní a dalšími bezvadnými změnami v naší malé zemičce skutečně zlepšení podnikatelského prostředí. Už nemám pocit, že tu dochází k systematické snaze o omezení menších živností, teď je to prakticky jistota :-(

Zaujalo mne finální znění bodu o uvádění provenience vína v hlavním zorném poli (§ 16, odst. 4), které jsem tu řešil nedávno, byla u toho pěkná diskuse. V zákoně nakonec zůstalo a skutečně bude platit u „vína vyrobeného nebo plněného na území České republiky a uváděného do oběhu v obalu určeném pro spotřebitele“.

Edit: Jsem nějak přepracovaný a nepozorný. V pátek poslanci schválili i pozměňovací návrh, který povinnost uvádění provenience na přední vinětě skutečně ruší, viz dřívější článek, a naopak zavádí povinnost použití jednotného logotypu na obalech pro spotřebitele ve kterých bude zabaleno víno domácí provencience s CHOP a CHOZ (rozuměj na opravdu domácích vínech budou vlaječky na záklopkách, na těch co jen jako domácí podle přední viněty působí ale vzadu se dozvíte, že jsou z Maďarska nebo Moldávie, vlaječka nebude).

V kontextu všech těch jakobymoravských vín mne zaujalo budoucím znění zákona o potravinách (Zákon č. 110/1997 Sb., § 9b), kde se mimo jiné praví: „Při uvádění potraviny na trh lze poskytnout informaci slovy „česká potravina“, grafické znázornění stanovené prováděcím právním předpisem nebo jinou informaci zejména slovní, obrazovou nebo grafickou naznačující, že země původu potraviny je Česká republika, pokud a) 100 % všech složek celkové hmotnosti nezpracované potraviny, vinařských produktů nebo mléka pochází z České republiky, a prvovýroba, porážka zvířat a všechny fáze výroby proběhly na území České republiky“. Pro mne je tedy velký nápis Velké Pavlovice či Bzenec na přední vinětě poměrně významným naznačením, že produkt pochází z ČR. Dost by mne zajímalo, zda se tohle případů popsaných třeba v dřívějším článku dotkne nebo ne :-)

V novém vinařském zákoně zůstal také § 14b ve znění „Nebalené víno z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země musí být po příchodu na území České republiky uskladněno po dobu 10 dní v místě určení. Pokud Inspekce v této lhůtě odebere kontrolní vzorek uskladněného vína, je příjemce vína povinen zajistit, že kontrolované víno bude uskladněno do sdělení výsledku rozboru. Inspekce sdělí výsledek rozboru příjemci vína bez zbytečného odkladu.“ Je někde definována doba, kterou na rozbor a sdělení výsledku mají? Běžně se „bez zbytečného odkladu“ bere jako doba v řádu dnů až týdnů, ale nechtěl bych být dovozcem, který se nějak znelíbí, má měsíce v zásobách desetitisíce litrů vína, se kterým nemůže nijak nakládat, a následně se soudí o konkrétní výklad bezodkladnosti.

Edit: nové znění § 14b nově upravuje nutnou dobu skladování vína „do sdělení výsledku rozboru nebo do marného uplynutí lhůty pro sdělení výsledku rozboru.“ a doplňuje „Inspekce sdělí výsledek rozboru příjemci vína ve lhůtě podle prováděcího právního předpisu. Tuto lhůtu může Inspekce nejvýše jednou prodloužit, pokud se s ohledem na skutečnosti zjištěné při rozboru ukáže nezbytným provést další rozbor vzorku. Inspekce písemně sdělí příjemci vína, že lhůta byla prodloužena, a to spolu s uvedením rozboru, který bude dále proveden.“

Komentáře používají Disqus