pondělí 28. dubna 2008

„...myslíme si, že nastal čas změnit naše vinařství“

Takový je podtitulek iniciativy SVČR – VIZE 2008 a výzvy vinařům publikované na www.svcr-vize2008.cz. Velmi doporučuji tyto stránky navštívit, podívat se na výzvu jako takovou, program, seznam kandidátů na posty ve SVČR a do diskuse. Výjimečně zde dnes nebudu vlastně ani moc prezentovat vlastní názor, prostě a jen uveřejňuji odkaz na celou tuto iniciativu. Vypadá to, že se něco děje :o) A to je dobře...

VÝZVA VINAŘŮM

My, vinohradníci, vinaři a milovníci vína, cítíme potřebu změnit kurs vývoje českého a moravského vinařství směrem k moderní podobě tohoto oboru. Nepřejeme si však, aby změny a modernizace rozdělily vinaře na různé tábory. Proto jim nasloucháme a všechny názory bereme v úvahu.

Po období jednání a hledání názorové shody napříč celým spektrem vinařského stavu jsme vypracovali program, který stručně a výstižně vyjadřuje, o co naší Iniciativě jde a jakým směrem chceme, aby se činnost SVČR vyvíjela. Text programu jsme 22. dubna 2008 projednali také s vrcholovými zástupci největších vinařských podniků (Bohemia sekt, Habánské sklepy, Víno Mikulov, Znovín Znojmo, Vinné sklepy Valtice, Moravské vinařské závody Bzenec) a po zapracování jejich připomínek jej předkládáme celé vinařské veřejnosti. Prosíme posuďte, zda kandidáti, kteří budou tento program v nadcházejících volbách do orgánů SVČR reprezentovat, a kteří chtějí svou prací v SVČR naše vize realizovat, si zaslouží Vaši důvěru a Váš hlas.

Aby se podařilo modernizační program naplnit, je nezbytné získat pro naši iniciativu širokou podporu a tím pádem i silný mandát ve Svazu vinařů České republiky. Z toho důvodu:

  1. Vyzýváme všechny stávající i budoucí členy, jimž není další směřování našeho vinařství lhostejné, aby se zúčastnili nejbližší valné hromady SVČR.
  2. Vyzýváme i ty členy, kteří se zúčastnili březnové valné hromady, pokud neměli vyhraněný názor nebo i stáli v opozici, aby naši již propracovanou VIZI 2008 prostudovali a na příští valné hromadě ji podpořili.
  3. Žádáme i ty vinaře a vinohradníky, kteří se dosud z jakýchkoli důvodů nestali členy SVČR, aby rovněž prostudovali náš program a zvážili, zda nechtějí naše myšlenky svým členstvím a hlasem na příští valné hromadě SVČR podpořit.

NEJDE O NIC MÍŇ, ANI O NIC VÍC, NEŽ O NAŠE VINAŘSTVÍ

Duben 2008, jižní Morava.

Komentáře používají Disqus