pátek 15. února 2008

Oslavte výročí nařízení o zakládání vinic

Zítra je výročí, které by každý měl oslavit sklenkou vína odrůdy Pinot Noir (či Rulandské modré, jaký název je vám milejší) z viničních svahů Čech a Moravy. Proč? Bude tomu totiž přesně 650 let ode dne, kdy Karel IV. vydal první ze sady vinařských nařízení, v tomto případě o vysazování vinic. O co přesně šlo? Je to více než zajímavé, to byly časy!

Zde dovolím odcitovat článek z jiného webu:
Karel IV. usiloval o skutečný rozvoj vinařství, které by přineslo zejména ekonomický užitek. Proto nejen že zakládal vinice, ale dal celému podnikání i řád. 16. února 1358 vydal první privilegium, podle kterého se ve třech mílích kolem Prahy měly vysazovat vinice a ustavil úřad perkmistra pražských viničních hor. Tento úředník kontroloval dodržování nařízení panovníka, sám určoval vhodné pozemky pro vinice, vyměřoval je a předával vlastníkovi nebo uživateli. Všichni vinaři byli na dobu 12 let osvobozeni od všech poplatků, po této době platili poplatek pouze panovníkovi a to vínem. 12. května 1358 vydal Karel druhé privilegium, kterým rozšířil původní nařízení o zakládání vinic na celou zemi. Sazenice na výsadbu pocházely zejména z Burgundska a Porýní.

Nařízení v základních bodech obsahovalo:

  1. Každý, kdo má horu (tj. stráň) ležící v okruhu Prahy do vzdálenosti 3 mil, má založiti vinici.
  2. Vinice má mít rozlohu 16 prutů do délky a 8 prutů do šířky (1 prut se rovnal 4,73 m).
  3. Každý, který vlastní hory nebo dědiny má do čtrnácti dnů od vydání nařízení započít se zakládáním.
  4. Kdo by nemohl nebo nechtěl, musel své pozemky propůjčit těm, které určí perkmistr.
  5. Ti, kteří vinici založili budou osvobozeni na 12 let od všech daní navždy a počínaje třináctým rokem jsou pouze povinni králi odvádět po půl džberu vína ročně.
  6. Konšelům Starého Města Pražského dává právo jmenovat či sesazovat perkmistra.

Zdroje: Stránky WineFestu | Vinotéka Troja | Svět Vína

Přiznám se, že na toto výročí jsem narazil poněkud bizardním způsobem, a to při zjišťování měnových kurzů na stránkách České národní banky. Ta totiž vydala k výročí pamětní stříbrnou dvousetkorunu, opět nějaká blbost, do které lze vrazit peníze :o)

„Na lícní straně dvousetkoruny se nachází přepis nástěnné malby zobrazující lisování vína, která je součástí svatováclavského cyklu na schodišti ke kapli svatého Kříže na Karlštejně. Na rubu dvousetkoruny je přepis ilustrace zobrazující kypření půdy, sběr plodů a odnášení hroznů do lisu, která pochází z Velislavovy bible. Nad ním je monogram císaře Karla IV.“

Komentáře používají Disqus